Vakantierooster

Eerste schooldag           maandag 5 september 2022
Herfstvakantie              maandag 24 oktober tot en met zondag 30 oktober
Sinterklaas                    dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie                maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Carnavalsvakantie         maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasmaandag                maandag 10 april 2023
Mei vakantie                 maandag 24 april 2023 tot en met zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsdag            donderdag 18 mei 2023 tot en met vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag          maandag 29 mei 2023
Zomervakantie              maandag 17 juli 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023

Studiedagen
maandag 19 september
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 21 oktober
Donderdag 24 november
Woensdag 15 februari
Maandag 13 maart
Woensdag 24 mei
Donderdag 6 juli
Vrijdag 14 juli, vanaf 12 uur