Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad kent de volgende samenstelling:

Namens de ouders:
Mevrouw Maura Welter (Voorzitter)
Mevrouw Monique Groetelaers
Mevrouw Christine Bruijnen

Namens het schoolteam:
Mevrouw Ilonka Veerman
Mevrouw Carina Niessen

Wilt u iets kwijt aan de medezeggenschapsraad, spreek dan een MR-lid aan of stuur een e-mail naar medezeggenschapsraad@bsdepas.nl.

Ook op PRISMA-niveau is er een afvaardiging van meedenkende personeelsleden en ouders: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die zich bezighoudt met schooloverstijgende zaken.