Visie

Samen Buiten Bezig Zijn (SBBZ) is onze nieuwe visie. Daarmee willen wij kinderen helpen hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en hen leer- en levensvaardigheden eigen te maken voor nu en voor de toekomst.

SBBZ bestaat uit vier ‘centrale onderdelen’ die met elkaar zijn verweven en zich continue ontwikkelen. Elk onderdeel is ongelijksoortig ingevuld. Bij het onderdeel Samen staan bestaande partners van de school genoemd of partners waar de school mee zou willen samenwerken. Soms gaat het om onderwijsgerichte competenties en activiteiten (Bezig), soms om sociaal / pedagogische kwaliteiten en activiteiten (Zijn). Buiten krijgt (in wisselwerking met binnen) een centrale plek omdat een groene leeromgeving de kerndoelen van het onderwijs mee helpt realiseren.

Natuur draagt bij aan lichamelijke-, emotionele-, sociale- en geestelijke ontwikkeling en ook aan gezondheid en welbevinden van kinderen (Natuur voor kinderen). Daarnaast zorgt natuur voor verwondering, verbondenheid en daarmee aan respect voor natuur (Kinderen voor natuur).

Groene pedagogiek richt zich op de ontwikkeling, opvoeding en vorming van kinderen. Zij neemt de actieve verbondenheid met de natuurlijke omgeving als uitgangspunt en wil de ontwikkeling van waarneming, inzicht en samenhang in de natuur stimuleren. Het doel is dat de natuur in al haar verschijningsvormen deel gaat uitmaken van de belevingswereld van kinderen en volwassenen. Daartoe dient natuur onderdeel uit te gaan maken van opvoeding en vorming van kinderen.

 • Verwevenheid, onze plek in de gemeenschap
 • Kind- ouders- school
 • Samenwerking Hoera Kindercentra (samen onder 1 dak)
 • Huidige en beoogde externe samenwerkingspartners:
  • Dorpsontmoeting de Koeberg
  • Gemeente
  • Verenigingen
  • Voortgezet onderwijs
  • IVN natuur educatie
  • GGD
  • Bedrijfsleven
 • Van Buiten naar Binnen halen/van Binnen naar Buiten gaan
 • ‘Out of the box’ / buiten de gebaande kaders mogen denken. Uitdaging en avontuur
 • Kinderen voor natuur à verantwoord omgaan met natuur
 • Natuur voor kinderen à het benutten van natuur voor een gezonde, sociaal/ cognitieve ontwikkeling van kinderen
 • Een groene speelleeromgeving ondersteunt, in wisselwerking met binnen, het leren.
 • Bewegen, spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Inspannen en ontspannen en doen.
 • Ik speel – ik leer – ik ontwikkel – ik ontdek – ik doe – ik verwonder – ik beleef – ik beweeg – ik begrijp
 • Emotioneel vrij zijn/ lekker in je vel/ je goed voelen
 • Groei/ persoonlijke ontwikkeling in kennis en kunde
 • Relatie met jezelf, je groep, je omgeving
 • Nieuwsgierigheid/ verwondering/ avontuurlijk
 • Zelfvertrouwen hebben
 • Uniciteit
 • Zelfregulatie/ zelfreflectie
 • Het totale kind/ zijn, de persoon, met hart en ziel