Naar aanleiding van de nieuwbouwplannen voor het integrale kindcentrum aan de Kloosterstraat waar Basisschool de Pas en Hoera Kindercentra zich gaan vestigen in een integraal kindcentrum aan de rand van de Heldense Bossen, is een klankbordgroep van ouders en direct belanghebbende opgericht. In verband met de beperkende maatregelen uit hoofde van Covid-19 zal de eerste bijeenkomst de op 4 februari 2021 gepland staat, digitaal plaatsvinden.