Beste ouders en belangstellende,

Op donderdag 4 februari jl. heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal ouders, teamleden van Basisschool de Pas en de projectmanager van de nieuwbouw van ons Kindcentrum aan de Kloosterstraat te Helden. Nu de plannen steeds concreter worden willen we graag samen met de ouders van BS de Pas en Hoera Kindercentra en andere belanghebbende invulling gaan geven aan de inrichting. Tijdens de bijeenkomst zijn de ontwikkelingen en tekeningen van de nieuwbouw gedeeld en hebben we samen besproken op welke onderdelen we met elkaar verder willen ontwikkelen.  Hieruit is naar voren gekomen dat we de volgende onderwerpen in commissies zullen gaan bespreken te weten: Inrichting van het kindcentrum, inrichting van de buitenomgeving en de verkeerssituatie van en naar school.

In het nieuwe kindcentrum staat samenwerking moet de omgeving, de verenigingen en stichtingen in Helden centraal. Wij willen hier samen een mooi leer- en ontwikkelomgeving voor de kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar gaan ontwikkelen.

Mocht u met ons mee willen denken dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar info@bsdepas.nl.
Heeft een specifieke voorkeur voor een van de commissies dan kunt u dit erbij vermelden.

Wij zijn aanmelding met belangstelling tegemoet.