Helden, 23 september 2020

Tot onze grote vreugde heeft nagenoeg een voltallige gemeenteraad groen licht gegeven voor
de nieuwbouwplannen zoals in de raadvergadering van 22 september jl. gepresenteerd. Er is
hierna direct gestart met het Definitieve Ontwerp voor de nieuwbouw. Het bouwteam is hiermee
al in een vergevorderd stadium en zij verwachten medio november het definitieve ontwerp
gereed te hebben. De gesprekken met Kindercentra Hoera om op de nieuwbouwlocatie als
Integraal Kindcentrum te gaan werken gaan onverminderd door. Ook de contacten met de
stakeholders zoals onder meer het Kerkeböske, Jong Nederland, het IVN de
dorpsdagvoorziening en de verenigingen worden goed onderhouden om zo samen iets moois te
kunnen realiseren voor de kinderen op deze prachtige locatie. De verkeersveiligheid was ook in
de raadsvergadering een belangrijk onderwerp van gesprek. Het is zowel voor de inrichting van
de omgeving rondom en in de school belangrijk dat we ook uw wensen en ideeën mee kunnen
nemen. De kinderen zullen hierin via de leerlingenraad van BS de Pas inspraak krijgen. Naast de
medezeggenschapsraad en de oudervereniging waarin ouderinspraak is geregeld willen we ook
een klankbordgroep van ouders hebben, die meedenken in o.a. de plannen voor inrichting van
de school, de omgeving en de verkeersveiligheid. Hiervoor zal nog een apart Isy-bericht
geplaats worden, waarin u zich kunt aanmelden voor de klankbordgroep.