Aanvraag verlof

Alle kinderen op onze school zijn gebonden aan het vakantierooster van het lopende schooljaar.

Op deze pagina kunt u het formulier 'Aanvraag buitengewoon verlof' (vakantie en verlof) downloaden, zoals dat met ingang van schooljaar 2010/2011 in gebruik genomen is.

Dit formulier moet te allen tijde bij een verzoek om verlof of extra vakantie ingevuld en op school (bij de leerkracht van uw kind of de directie) ingeleverd worden, waarna u vervolgens bericht ontvangt over ja/nee goedkeuring van uw aanvraag.

Ook kunt u het formulier 'Stroomschema verlof buiten schoolvakantie' downloaden. Met dit formulier kunt u voorafgaand aan een eventuele aanvraag zelf al inschatten of uw verzoek voor goedkeuring in aanmerking komt.

Wat betreft een verlofaanvraag voor 4-jarige kinderen, verwijzen wij u hier naar de verdere uitleg m.b.t. het begin van de verplichting tot 'geregeld schoolbezoek'.

WAARSCHUWING !!

De directie is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan een proces-verbaal worden opgemaakt.


Download:

- Formulier 'Aanvraag buitengewoon verlof'
- Formulier 'Stroomschema verlof buiten schoolvakanties'