De naamLang geleden liep er van Kessel richting Meyel een soort verhard pad door het zompige veengebied. Dit werd de Passage genoemd. Toen in 1974 onze school gebouwd werd, werd de naam afgeleid van dit woord: "de Pas". Tot voor kort heetten we 'Kombischool de Pas', omdat vanaf het begin (1974) lagere school en (toenmalige) kleuterschool al in één gebouw gehuisvest werden en wij beide vormen van onderwijs vanaf het begin gecombineerd hebben.
In schooljaar 2010/2011 is onze naam gewijzigd in 'Basisschool de Pas'.