2017/2018

Schoolontwikkeling schooljaar 2017/2018

 

Ieder schooljaar worden vanuit het schoolplan 2015/2019 en n.a.v. de evaluatie van het voorgaande schooljaar speerpunten gekozen om in de schoolontwikkeling te borgen en/of te vernieuwen.

Voor het schooljaar 2017/2018 staan o.a. de volgende thema’s/verbeteronderwerpen op het programma:

-          verdere invoering pakket betekenisvol onderwijs Jeelo (Je eigen leeromgeving): ondersteund door de Jeelo-community voert het schoolteam dit schooljaar 4 Jeelo-projecten uit: Omgaan met geld, Veilig in het verkeer, Zorgen voor de natuur en Inrichten van je eigen omgeving;

-          invoering Snappet in aanvulling op rekenmethode Reken Zeker: van methodisch naar leerdoelgericht werken;

-          voortzetting traject praktijkgestuurd leren, in verdere afstemming met SBO De Fontein. Begeleiding vanuit de veerkrachtgroep: welke toekomstrichting wordt helder, welke ‘why’ kan worden geformuleerd;

-          vanuit expertiseonderzoek en-ontwikkeling middels inspirerende schoolbezoeken in gesprek gaan met kinderen, ouders en architect om te komen tot de ‘droomschool’ bij bovenstaande toekomstrichting/visie;

-          deelname aan kwaliteitskringen stichting Prisma: ambassadeurs vanuit het schoolteam nemen als schoolvertegenwoordiger deel aan de kwaliteitskringen ICT, Het jonge kind (van 2 naar 3) en Wereldoriëntatie.