Samenwerkingsovereenkomst school-ouders

Wat mag u van ons, de school, verwachten?

En wat mogen wij, de school, van u als ouders) verwachten?

Schoolteam en medezeggenschapsraad hebben zich hier medio 2014 eens over gebogen en de volgende samenwerkingsovereenkomst opgesteld: klik hier.