Afsluiting project leren voor later.

Donderdag 25 februari was de gezamenlijke afsluiting van het Jeelo-project: leren voor later. Wat fijn dat we zo veel ouders en opa's en oma's mochten begroeten. Het was een geslaagd inloop-uurtje.
fileitem
fileitem

Startactiviteit: woensdag 6 januari

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>
De startactiviteit van afgelopen woensdag (gezamenlijke opening) was een groot succes: alle kinderen werkten 2 workshops van talenten-experts af en lieten in een fantastische presentatie aan elkaar zien wat ze in huis hebben wat betreft collagekunst, dans/muziek/drama, clownskunst, beeldende kunst en rappen! Bekijk hier de foto's.
fileitem De kunstenaars zitten klaar in de hal.
fileitem En ook de kinderen zijn er klaar voor: wat gaat er gebeuren.
fileitem Meester Henny doet het woord.
fileitem Het podium is versierd.
fileitem
fileitem Lidwien doet clownskunst met de kinderen van de onderbouw
fileitem Helmie gaat beeldend aan de slag met de kinderen.
fileitem Leonie gaat aan de slag met dans/drama en muziek.
fileitem

Startactiviteit: wat gaan we doen?

Startactiviteit Jello project: leren voor later.

Voor zowel de onder- als bovenbouw zijn er 3 experts. Deze experts komen uit de verschillende kunstdisciplines. De experts stellen zich aan de leerlingen voor. Aan de hand van de presentatie kiezen de leerlingen de workshop waaraan ze deel gaan nemen. (er zijn twee rondes).
Het eindresultaat van de workshops staat niet vast. De leerlingen gaan aan de slag samen met de expert. Samen bepalen ze een eindpunt wat ze aan het einde van de workshop willen bereiken. Dit vanuit de talenten van de kinderen.
De experts gaan uit van de creativiteit van de leerlingen. De experts gaan daarbij uit van de uitgangspunten van de 21e-eeuwse vaardigheden.
Samenwerken & SEO
communiceren & presenteren
probleemoplossend vermogen
creatief denken
Elk lokaal of ruimte is een eigen talentenlab. Aan het einde van de morgen presenteren we in elk lokaal groepen wat we hebben gedaan. De expert bereidt samen met de leerlingen de tentoonstelling/presentatie voor.

Programma:

8.30 – 8.45 uur: opening en voorstelronde / keuzeronde
8.45 – 9.45 uur: workshopronde 1
9.45 – 10.00 uur: pauze
10.00-10.15 uur: Voorstelronde / keuzeronde
10.15-11.15 uur: workshopronde 2
11.15-11.30 uur Pauze
11.30-12.15 uur presentaties in de klassen (route door de school)

Deelnemende experts

3 workshop onderbouw
Leonie Wintjes met Drama /muziek/ dans
Lidwien Buné met Clownskunst
Helmie van de Riet met beeldende

3 workshops bovenbouw
Rob Benders met collagekunst
Kim Lee met een rap/song over je eigen talent
Ivo van Megen met drama

Informatie over het project: leren voor later

Lees hier in de info over het jeelo-project: LEREN VOOR LATER.

Het thema Leren voor later loopt tot aan de carnavalsvakantie. Voor iedere combinatie van groepen is een leerroute uitgezet met kennisdoelen (blauwe stenen) en vaardigheden (oranje stappers). Dat kan een basisroute zijn, maar ook een route met extra uitbreidingen m.b.t. elementen van leren leren, deugden, topografie, etc.

De leerlijnen van het thema vormen van groep 1 t/m 8 een doorlopende lijn, terwijl toch elke combinatie van groepen met een eigen onderwerp bezig is. Binnen dit thema zijn dat:

            Groep 1/2: een taak leren

            Groep 3/4: een uitvinding doen

            Groep 5/6: een beroep presenteren

            Groep 7/8: een verkiezing houden

 

De pijlers van Jeelo zijn: samen leren, samen leven en zelfstandig leren. Wat betreft het ‘samen leven’ krijgen binnen dit thema alle groepen te maken met een maatschappelijke organisatie (gericht op de leerdoelen) in de vorm van een leerzame activiteit of excursie. In de komende periode gaat dan ook:    

  • groep 1/2:  circus Luijten komt naar school (woensdag 20 januari)
  • groep 3/4:   maak je eigen robot-workshop (woensdag 27 januari)
  • groep 5/6:   excursie Limburgs Museum archeologie/opgravingen (datum volgt nog)
  • groep 7/8:   excursie naar het Binnenhof en Madurodam (dinsdag 2 februari)

Alle data nog even onder voorbehoud, omdat hier natuurlijk nog een en ander georganiseerd moet worden…

 U ziet het: het eerste Jeelo-thema brengt heel wat met zich mee! O ja, het kan zijn dat uw kind thuis een vraag stelt om bijvoorbeeld spullen mee naar school te mogen nemen of voor ouderhulp qua begeleiding of gewoon om iets over uw beroep (of uitvinding) te komen vertellen op school. Het zal even wennen zijn, maar natuurlijk zegt u dan geen ‘nee….’!