Pedagogisch klimaat: regels en afspraken


Klik hier voor het beleidsstuk 'Pedagogisch klimaat: regels en afspraken' (januari 2014).

Pestprotocol BS de Pas
Klik hier voor het pestprotocol van onze school (mei 2014).