Schoolondersteuningsprofiel 2015/2016

In het kader van Passend Onderwijs stelt iedere school een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Klikt u hier voor het schoolondersteuningsprofiel voor onze school voor het schooljaar  schooljaar 2015/2016.