Enquete internet/social media

Naar aanleiding van een informatieavond over het gebruik van internet en social media is in de periode maart/april onder leerlingen en ouders van groep 7 en 8 een enquete gehouden.

Klik hier voor de inhoud van de enquete.

In onderstaand blok treft u de resultaten van de enquete aan.

In dat overzicht is een splitsing gemaakt tussen het gebruik door jongens en meisjes. Ook de antwoorden van de ouders zijn in percentages weggezet, terwijl de belangrijkste opmerkingen van de ouders opgenomen zijn.

Een tweede informatieavond, waarop deze resultaten aan bod zouden komen, is dit schooljaar vanwege minder belangstelling helaas niet doorgegaan.
De resultaten blijven bewaard tot in het nieuwe schooljaar en zullen dan alsnog besproken worden.

Resultaten enquete internet/social media

Klik hier voor de resultaten van de enquete internet/social media.