Leerlingenraad


Al enige tijd kent de Pas een leerlingenraad. Hierin zijn 2 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. De groep mag deze 2 kinderen zelf kiezen op hun eigen manier. De 2 kinderen mogen elke 6 weken als er een vergadering is ideeën of klachten uit de groep meenemen en dan gaan we dat daar bespreken. Wat er is gezegd wordt daarna in de groep weer verteld.

Momenteel bestaat de leerlingeraad uit:
 • groep 5a: Nurkan,
 • groep 5b: Lot
 • groep 6: Boaz en Nanna,
 • groep 7: Denise en Bob
 • groep 8: Kyo en Rens

Lees hieronder de verslagen van de bijeenkomsten.

Bijeenkomst 27 januari 2017

Leerlingenraad vrijdag 27 januari 2017

Op vrijdag 27 januari zijn we weer bij elkaar geweest. Op zich waren er niet zoveel punten te bespreken, maar we hebben het in korte tijd toch over verschillende onderwerpen gehad:

-   de goals op het speelveld worden niet van netten voorzien, want op zich zijn het klimtoestellen (die toevallig ook als een soort goal gebruikt kunnen worden;

-   in de speelkisten zit ook een gele hoepel. Deze mag door de ouders kinderen niet als frisbee gebruikt worden!

-   het schaken en dammen wordt in de groepen 5/6 en 6/7 populairder. Je kunt dat ook op een ipad doen;

-   de leden van de leerlingenraad kunnen in hun groepen eens informeren naar goede ideeën voor extra materialen in de speelkisten;

-   er wordt betonverf besteld om op het speelplein de nodige belijning voor spellen aan te leggen, bijvoorbeeld het spelletje ‘King’;

-   iedereen weet wel dat het niet de bedoeling is dat er met takken geslagen of gegooid wordt, en natuurlijk geldt dat ook voor de blauwe en gele spelknotsen;

-   met zijn allen er aan denken dat we in de pauzes de fruitemmers buiten zetten!

-   Meester Henny doet een laatste poging de juffen en meesters ertoe te bewegen dat de groepen 4 t/m 8 op vrijdagmiddag (op eigen verantwoordelijkheid) rollend spelmateriaal mee naar school mogen nemen. Tot nader order dus nog niet doen!

 

 Afbeeldingsresultaat voor skateboard

Bijeenkomsten vrijdag 14 oktober en 2 december

Leerlingenraad vrijdag 2 december

Een samenvatting van de bijeenkomsten van de leerlingenraad van 14 oktober en 2 december:

Allereerst constateren we dat er vaker toch nog door kinderen op het schoolplein gefietst wordt, terwijl de afspraak is: afstappen en de fiets aan de hand nemen! Ook vragen er wel eens kinderen of ze hun ‘long-board’ mee mogen nemen en er onder de pauze mee spelen. Dat kan helaas niet, omdat dat te veel gevaarlijke situaties voor de andere kinderen op zou leveren. We moeten nu eenmaal rekening houden met elkaar. De leden van de leerlingenraad vragen hun leerkrachten om hier in de groep even goed aandacht aan te steden! Meester Henny zal de juffen en meesters wel de vraag voorleggen of hier op vrijdagmiddag (als de kleintjes er niet zijn) een mouw aan te passen is.

Tijdens het overblijven wordt er vaker gevoetbald. Hierbij mag iedereen meedoen. De overblijfouders zorgen er voor dat er geen kinderen buitengesloten kunnen worden, hetgeen enkele kinderen wel eens proberen.

Het was wel even wennen dat er bij de Sintviering kinderen van de SBO-school aanwezig waren. Maar het verliep allemaal kei-leuk en eigenlijk hebben we er niets van gemerkt! En Sinterklaas heeft onze school dan ook een extra compliment gegeven!

Meteen na de winter moeten de beloofde lijnen rond de clownskop en de basket nog aangelegd worden. Daar is het tot nu toe nog niet van gekomen, maar die lijnen zijn wel handig om goede spelregels met elkaar af te spreken. Dat geldt zeker voor een hockeyveldje, waarbij de buitenlijnen wel een meter van de stangen af getrokken moeten worden, zodat kinderen er langs af kunnen lopen!

En o ja, een basketbal is niet om mee te voetballen! Nu er weer een aantal nieuwe speelspullen in de speelkisten gekomen zijn, is het goed om alle regels daaromheen nog eens onder de aandacht te brengen. Het schema van de speelkisten werkt goed, en ook ruimen alle kinderen de spullen na elke pauze netjes weer op.

Zo, dat was het weer voor deze keer. De volgende keer: vrijdag 27 januari!

De leerlingenraad wenst iedereen fijne feestdagen en een goede vakantie toe!

Afbeeldingsresultaat voor vrolijk kerstfeest

Bijeenkomst woensdag 6 juli

Leerlingenraad woensdag 6 juli

Alweer de laatste leerlingenraad van het schooljaar! Dus ook de laatste leerlingenraad in deze samenstelling. Na de zomervakantie zijn Rens en Kyo (groep 8) er niet meer bij, en ook vindt er in elke groep een wissel plaats, zodat we van elke groep één nieuw lid in de leerlingenraad krijgen. Maar ach, eerst maar eens vakantie vieren…

Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten uit dit overleg:

 • Werk aan de winkel voor meester Pascal. Hij moet op zoek naar een mierenpoeder (veilig voor kinderen!), zodat we daar bij de ingangen minder last van hebben. Ook zit er nog een bal in de boom die er nodig uit mag! En o ja, de gaten in het speelveld moeten nog altijd opgevuld!
 • Sommige speelplaatsregels moeten na de vakantie weer aangescherpt worden. Zo zijn er nog altijd kinderen die de schommels ‘oprollen’ en hebben kleuters niet altijd door dat ze met zand gooien! Bananenschillen horen in de GFT-emmers bij de ingang en de meiden van groep 8 pakken soms de kleuters op hun nek. Dat is gevaarlijk, dus not done!
 • De kinderen van de plusbus laten vaker spullen buiten rondslingeren. Daar moeten zij (net als de De Pas-kinderen beter op letten.
 • Er moet een nieuw voetbalrooster komen voor het nieuwe schooljaar. Boaz zal daar een voorzet voor maken, meester Henny werkt het dan verder uit en neemt ook het rooster van de speelbakken mee. En o ja, een nieuwe bal voor elke groep (naam erop!) zou ook wel prettig zijn!
 • De zeeppompjes in de toiletten zijn soms leeg en worden dan te laat bijgevuld. Dit is de taak van de schoonmaaksters, maar natuurlijk kun je dat ook bij je juf of meester melden.
 • Tot slot de gymles van groep 4/5. Die duurt soms wat langer, waardoor de gymles van groep 7 te kort duurt. Meester Henny zal dit binnen het schoolteam bespreken.

Iedereen hartelijk bedankt voor de inbreng en het meedenken dit schooljaar. Namens de leerlingenraad iedereen een prettige vakantie!

Bijeenkomsten 13 april en 30 mei

Leerlingenraad woensdag 13 april en maandag 30 mei

Een verslagje van 2 bijeenkomsten van de leerlingenraad:

 • We krijgen binnenkort nieuwe prullenbakken want we gaan afval scheiden. Iedereen moet er aan mee doen!
 • De wc-randen van de jongens ogen af en toe niet zo fris! Daarom hier aan alle jongens de dringende vraag de bril omhoog te doen bij het staand plassen, dan wel (beter nog!) te gaan zitten!
 • Ook aan de meisjes het verzoek dat als ze na gebruik druppels op de wc-bril zien liggen, dit goed af te vegen!
 • Sommige kinderen willen ander wc-papier, omdat het papier dat we nu hebben, snel kapot gaat. Een voorlopig advies: neem een velletje meer!
 • In de fruitbakken komen veel mieren te zitten. Aan de leerkrachten het verzoek om de bakken bij hun groepen liefst elke dag even school te (laten) maken. En aan conciërge Pascal de vraag of hij eens uit wil kijken naar super-kindvriendelijke mierenspray!
 • Er zit een oranje bal in de boom en die willen we er graag uit hebben. Meester Pascal, kun jij dat met de grote ladder voor elkaar krijgen?
 • In het voetbalveld zitten nog altijd de nodige kuilen en gaten die weer gevuld moeten worden met nieuw zand. Meester Pascal, nog een klusje voor jou erbij!

Volgende bijeenkomst van de leerlingenraad: woensdag 13 juli.

Groetjes, van Denise & Bob

Bijeenkomst 18 maart


 

Leerlingenraad woensdag 18 maart

Dit keer waren er niet zoveel punten die vanuit de bovenbouwklassen via de leerlingen van de leerlingenraad ingebracht werden. Allereerst even de koptelefoons/oortjes: alle vaste computers zijn weer voorzien van een goedwerkende koptelefoon, maar door het schoolteam is nog geen besluit genomen over het gebruik van oortjes op de ipads. Vervolgens het buitenspel: er zijn nogal veel hockeysticks gesneuveld, omdat sommige kinderen er nét iets meer mee doen dan alleen hockeyen1 Er zullen nieuwe bijbesteld worden (de stevigste soort).

Groep 3/4 maakt op dinsdag blijkbaar bijna niet meer gebruik van het speelveld om te voetballen dus dan kan een andere groep aan de leerkrachten van groep 3/4 vragen of zij die dag mogen voetballen. Maar groep 3/4 blijft wel voorrang houden! En ja, het blijft een ‘hobbelig’ veld. Conciërge Pascal wordt nog eens gevraagd om de belangrijkste gaten op te vullen!

Groetjes, Bob en Denise

Bijeenkomst 25 januari

Leerlingenraad maandag 25 januari 2016

Allereerst vroeg meester Henny ons of we morgen, als de inspecteur van onderwijs op bezoek zou komen, namens alle leerlingen op school het gesprek met hem aan zouden willen gaan. Als leerlingenraad zijn we immers de vertegenwoordigers van de bovenbouwgroepen. Niemand had daar moeite mee, dus daar konden we makkelijk ‘ja’ op zeggen!

Groep 8 moet in de pauzes wat beter op het spelkistenschema letten. Omdat zij ook spullen uit de kisten pakken op de dagen dat zij niet aan de beurt zijn, kan er wel eens wat ruzie ontstaan en dat is natuurlijk niet nodig!

Doordat veel kinderen die met een ipad werken, een koptelefoon van de computers pakken, zijn er veel computers zonder koptelefoon, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Meester Henny zal dan ook met de juffen en meesters eens bespreken of we voor de ipads niet met oortjes kunnen werken. Hoe komen we eraan, en moet je zelf voor een nieuw oortje zorgen als die van jou stuk of kwijt is?

Tot slot nog een luizenpunt. Het komt wel eens voor dat er in een groep luizen heersen. Als je dan een luizenzak gebruikt, kunnen ze niet van jas naar jas overspringen. We komen hier volgende keer op terug!

Groetjes, Denise en Fleur

 

Bijeenkomst 9 december

Leerlingenraad woensdag 9 december 2015

Deze week is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. We hebben enkele aandachtspunten besproken. Het eerste punt was dat we bij het spelen begrip voor elkaar moeten hebben. Dat betekent dat je niemand lastig valt, hindert in zijn spel, buitensluit of pest. Ook kan het zijn dat er iemand valt, ga er dan niet allemaal omheen staan maar geef de leerkracht die buiten loopt, even een seintje, dan lost die het wel op.

Dan de schommels: als er meer kinderen willen schommelen dan gaan we over op 15 schommels per keer en dan wisselen (dus 15 keer voor- en achteruit). En voetballen achter de goals is niet toegestaan! Iedere groep komt volgens rooster voldoende aan de beurt met het voetballen, ga dan dus niet hinderen als een ander aan de beurt is.

De sloten van de wc’s moeten nagekeken worden, omdat ze nou niet soepel gaan. Meester Henny zal conciërge Pascal vragen dit zo spoedig mogelijk te repareren. Ook de voetbaltafel moet nagekeken worden!

Groep 8 heeft als suggestie een radio in het leescafé, want sommige kinderen kunnen harder werken als ze zachtjes muziek horen op de achtergrond. Maar die achtergrondmuziek kan natuurlijk ook via de koptelefoon en de computer!

Tot slot wordt het toch tijd voor wat meer ballen bij het buitenspel. Van de punten die we hebben gekregen voor het sparen van de lege batterijen kunnen we er mogelijk een aantal aanschaffen.

Iedereen fijne feestdagen.

Groetjes, Denise en Bob

Bijeenkomst 6 november

Leerlingenraad woensdag 6 november 2015

De leerlingenraad van onze school is dit schooljaar voor het eerst op woensdag 6 november bij elkaar gekomen. En dat in een gewijzigde samenstelling, die er als volgt uit ziet: groep 5a Nurkan, groep 5b Lot, groep 6 Boaz en Nanna, groep 7 Denise en Bob en groep 8 Kyo en Rens. Na de carnavalsvakantie zullen de leerlingen die er al weer een jaar inzitten, nog wisselen, dat zijn Boaz, Bob en Kyo. Namens de juffen en meesters is meester Henny bij de bijeenkomsten aanwezig.

In die eerste leerlingenraad hebben we de volgende punten besproken: nieuwe rugbyballen en andere ballen voor in de twee pauzespeelkisten. Deze ballen kunnen we mogelijk kopen van de batterijen die we ophalen, want daar krijgen we weer punten voor.

De zwarte pauzespeelkisten bij de ingangen worden goed gebruikt en ook meestal op een goede manier. Omdat groep 7 de bak bij de hoofdingang gebruikt en dus eigenlijk buitenom moet lopen, zorgt ervoor dat vaker alle leuke spullen al weg zijn. Daarom mag groep 7 voortaan binnendoor lopen als ze tenminste spullen willen pakken.

Als leerlingenraad moeten we niet vergeten vooraf in de klas te vragen of er nog zaken zijn die we in de volgende bijeenkomst moeten bespreken, zodat we die in kunnen brengen.

De volgende bijeenkomst van de leerlingenraad is woensdag 9 december a.s. om 11.30 uur.

Groetjes van Kyo en Rens en de rest van de leerlingenraad

 

Bijeenkomst 8 juli

Leerlingenraad woensdag 8 juli 2015

Het is alweer een tijdje geleden dat de leerlingenraad voor de laatste keer bij elkaar was: woensdag 8 juli! Iedereen was er toen, behalve groep 8, want die moesten oefenen voor de slotavond. We hebben weer verschillende punten besproken. Meester Henny vertelde dat hij onze vraag om een graffiti-project met CultuurPAD had opgenomen, en dat daar in het nieuwe schooljaar samen met een graffiti-professional aan gewerkt gaat worden!

Ook hebben we het gehad over de verdeling van de ballenkorf/clownskop. In de entree bij de hoofdingang komt een schema te hangen, waarop iedere groep kan zien wanneer men aan de beurt is. In het nieuwe schooljaar gaan groep 7 en 8 mixen bij het vormen van teams bij het voetballen, dan worden de wedstrijden eerlijker en spannender omdat beide teams ongeveer even sterk zijn.

Dan de achtergronden van de computers. Daarover moet je altijd overleggen met je juf of meester, die mag je niet zomaar veranderen, en er zeker niet zomaar mee zitten spelen. Je kunt er bijvoorbeeld een foto van jezelf of de broertjes/zusjes-foto van de fotograaf voor nemen.

Tot slot de nieuwe leerlingenraad voor de start van schooljaar 2015/2016: groep 5 ? ?, groep 6 Boaz en Nana, groep 7 Bob en Denise, groep 8 Kyo en Rens, en meester Henny namens het schoolteam.