Oudervereniging


Onderstaandtreft u aan …..
  1. Oudervereniging (OV) algemeen en activiteiten van de OV
  2. Contact met de OV
  3. Leden OV en Klassenouders
  4. Overzichtvergaderdata
  5. Jaarverslagen
  6. Batterijen en Kledingcontainer


1. Oudervereniging algemeen

Oudervereniging algemeen

Onderwijs is een deel van de opvoeding, daarom is regelmatig contact tussen ouders en school noodzakelijk. Steeds meer ouders willen betrokken zijn bij de school en hun inbreng leveren. Om betrokkenheid van ouders vorm te geven is er een oudervereniging (OV) aan school verbonden.

De oudervereniging behartigt de belangen van de kinderen, deze komen tot uiting in onze activiteiten.

 

Activiteiten van de OV:
- Organiseren van de schoolfoto’s
- Meehelpen bij de organisatie van Sinterklaas
- Meehelpen bij de organisatie van de kerstactiviteit
- Meehelpen bij de organisatie van carnaval
- Versieren van de school met Sinterklaas, kerst en carnaval
- Meehelpen bij de kinderboekenweek en het voorleesontbijt
- Meehelpen bij de organisatie van de gezellige dag
- Financiële bijdrage leveren aan de communicanten en de schoolverlaters
- Financiële ondersteuning bij diverse activiteiten

 

Om deze activiteiten te kunnen realiseren, vraagt de oudervereniging in het begin van ieder nieuw schooljaar schriftelijk een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast ontvangt de oudervereniging geld voor de ingezamelde kleding. Ook dit geld komt ten goede aan de kinderen.

Elke groep ontvangt jaarlijks 50 euro van de oudervereniging, iedere leerkracht kan dit naar eigen goeddunken voor de kinderen besteden. Ook heeft iedere groep 3 euro per kind te besteden voor een cultureel uitstapje.

 


 

2. Contact met de OV

Contact met de OV

Heeft u als ouder een vraag of opmerking met betrekking tot de oudervereniging van Basisschool ‘De Pas’ dan nodigen we u van harte uit om ons een berichtje te sturen. We nemen uw vraag en/of opmerking graag mee naar de OV vergadering. Dus als u actief wilt meedenken of suggesties heeft, klik dan hier: ovdepas@bsdepas.nl.

Natuurlijk kunt u vragen of opmerkingen ook rechtstreeks kwijt aan één van de leden van de OV (zie leden OV)

3. Leden van de OV

Leden OV

De oudervereniging van Basisschool ‘De Pas’ is samengesteld uit een groep ouders/verzorgers waarvan de kinderen onze basisschool bezoeken. De vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur en uit een aantal leden.

De oudervereniging biedt per groep één klassenouder aan.

Dagelijks bestuur:
-         Jill Delmée, voorzitter
-         Bianca Janssen, secretaris
-         Juul Bruijnen, penningmeester 

 

Leden:

- Jessie Beurskens
- Juul Bruijnen
- Jill Delmee
- Aniek Donkers
- Lianne Eijkelberg
- Martine Hunnekens

- Bianca Janssen
- Karin Lebens
- Claudia Lemmen
- Joyce van Lier
- Nancy Rutten

KLASSENOUDERS 2017-2018

 

groep 1 / 2             Martine (moeder van Sophie)

groep 3                  Lianne (moeder van Floor)

groep 4                  Nancy (moeder van Jasmijn)

groep 5 / 6             Claudia (moeder van Kris en Saar)

groep 7 / 8             Jill (moeder van Pleun)

4. Overzicht vergaderdata

Overzicht vergaderdata

De oudervereniging heeft ca. 6-7 vergaderingen per jaar waarbij ook altijd twee teamleden aanwezig zijn, dit zijn meestal Anneke Steijlen (waarnemend directeur) en Ingrid Hurks (leerkracht groep 5-6). Een keer per jaar is er een openbare vergadering, ouders/verzorgers zijn van harte welkom op deze avond.

5. Jaarveslagen

Jaarverslagen

Voor het OV jaarverslag schooljaar 2015/2016 klik hier.

Voor het OV jaarverslag schooljaar 2014/2015 klik hier.

Voor het OV jaarverslag schooljaar 2011/2012 klik hier.

Voor het OV jaarverslag schooljaar 2012/2013 klik hier.

6. Batterijen en Kledingcontainer

Batterijen

Zoals u wellicht weet, kunnen bij ons op school lege batterijen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde officiële Stibat tonnen.
Voor de ingezamelde batterijen ontvangt de school punten en daarmee kunnen we spullen kopen, bijvoorbeeld nieuwe ballen, springtouwen, etc.
Daarnaast maakt u zelf kans op mooie prijzen! Doe dan 10 lege batterijen in een zakje samen met een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt iedere maand reischeques winnen van 500 of 1.000 euro of een rode pluim van 25 euro!

 

 

Kledingcontainer

Bij onze school staat een kledingcontainer. U kunt hier zowat elke dag (en nacht) terecht. U kunt hier uw overtollige kleding kwijt maar ook: schoenen/laarzen (per paar gebonden), beddengoed, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, ondergoed, riemen, sokken (per paar), (strop)dassen, zachte knuffels, tafellakens, tassen, theedoeken en vitrage. 
NIET: matrassen, natte kleding, poetsdoeken, hard speelgoed, vloerbedekking, vodden, zwaar vervuild textiel (olie, verf, etc.) en afval. 
Per kilo ontvangt de school 20 eurocent, de opbrengst wordt in goed overleg tussen de oudervereniging en school uitgegeven aan allerlei zaken/activiteiten voor uw kinderen.